Activiteiten van het Bestuur

Samenvatting activiteiten van het bestuur in 2018

 • 2 Bestuursvergaderingen
 • Algemene Ledenvergadering op 10 april 2018
 • Diverse besprekingen op het gemeentehuis waarvan één met de
  burgemeester over ontwikkeling van de criminaliteit in de
  gemeente en het instellen van een werkgroep voor het realiseren
  van camerabewaking op de belangrijkste toegangswegen van de
  gemeente.
 • Overleg met en offerte van de NVD voor camerabewaking van de
  Burgemeester Peereboom Vollerlaan en de Burg. Imminkhof.
  In totaal 24 woningen.
 • Het spreiden van 350 reclamebrieven in Aerdenhout en
  Bloemendaal

22 augustus 2018

Cees Gresnigt en Lex de Vries hebben een gesprek gehad met Paul Eichhorn, de voor veiligheid in de gemeente Bloemendaal verantwoordelijke ambtenaar.

De cijfers over de criminaliteit in het eerste halfjaar in de gemeente zijn besproken en het bestuur heeft aandacht gevraagd voor de forse stijging van het aantal auto inbraken t.o.v dezelfde periode in het vorig jaar.

Ook heeft het bestuur gemeld dat de VVB voorstander is van preventie van criminaliteit door het plaatsen van camera’s op doorgaande wegen in de gemeente om dan s’ nachts te kunnen signaleren of er sprake is van verdachte personen en/of auto’s. Om een goed voorstel te kunnen uitwerken is om informatie gevraagd over de wijken en tijdstippen, waarop de auto – en woninginbraken het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Die informatie is de VVB toegezegd.

16 juli 2018

In de persoon van Allison van Vlerken-Comp heeft het bestuur iemand gevonden die heel handig is met het systeem van de website en die bereid is zich voor de VVB in te zetten. Zij gaat het bestuur assisteren in de functie van Aspirant Bestuurslid Marketing en Communicatie en zal op de eerstvolgende ledenvergadering door het bestuur worden voorgedragen om lid van het bestuur te worden.

Teneinde te beslissen of het zinvol is om zich sterk te maken voor het plaatsen van camera’s op doorgaande wegen in de gemeente, die met name ’s nachts signaleren of er verdacht verkeer is, dient er meer gedetailleerde informatie te komen over de inbraken in woningen en auto’s in de gemeente. Bijvoorbeeld de tijdstippen waarop en de delen van de gemeente waarin de delicten plaats vonden. Het bestuur is bezig daar meer informatie over te krijgen.

29 maart 2017

Lex de Vries heeft een gesprek gehad met Danny Deckers, de wijkagent voor Bloemendaal en Overveen. Danny vertelde dat het team wijkagenten voor de gemeente Bloemendaal, na wat ziektes en het bijwonen van cursussen, weer compleet en volledig operationeel is.

Het team bestaat uit:

 • Jeroen Poppe Teamleider
 • Chantal Bunkers voor Vogelenzang en Bennebroek
 • Diana van Kekeren voor Overveen en Aerdenhout
 • Danny Deckers voor Bloemendaal en Overveen

Over de opleidingen vertelde hij dat de wijkagenten twee maal per jaar schiettoetsen hadden, dat een maal per jaar de aanhoudings-vaardigheden getoetst werden, dat er jaarlijks een schriftelijke toets was over geweldsbepaling, dus wat een agent wel en niet mag doen inzake het gebruik van geweld en dat er een extra training was geweest met betrekking tot het groepsoptreden van de politie bij excessief geweld.

Op de vraag waarom het afgelopen jaar het aantal inbraken in woningen zo enorm gedaald was in de gemeente en die trend zich leek voort te zetten, moest Danny het antwoord schuldig blijven. Hij kon dat niet verklaren.

Wijkagenten, vertelde Danny, waren over het algemeen wat oudere, ervaren agenten, ouder dan 30 jaar. Het worden van politieagent was toch wel een soort roeping. Het werken bij de politie was hem met de paplepel ingegoten, zijn vader werkte ook bij de politie.

Tip van Danny: Er reden weer Engelse klusjesmannen door de gemeente. Geen zaken mee doen. Ze doen hun werk slecht en vragen veel te veel geld voor hun werk. Laat geen mensen in je woning, die je niet kent of besteld hebt.

Ook lopen er mensen in de gemeente rond, alleen of met zijn tweeen, die met babbeltrucs je huis binnen willen komen en je dan proberen te bestelen.

We hebben met Danny afgesproken dat we 1 x per kwartaal met elkaar praten over wat er op het gebied van misdaadbestrijding in de gemeente op dat moment actueel is.

23 januari 2017

Co-partner bij het organiseren van een avond over veiligheid in het gemeentehuis van Bloemendaal in aanwezigheid van minister van Justitie en Veiligheid Ard van der Steur. Lex de Vries heeft in een korte toespraak de VVB geïntroduceerd bij de aanwezigen.

Januari 2017

In samenwerking met de gemeente Bloemendaal en de NVD het huis aan huis verspreiden via Paspost van VVB Flyers in Bloemendaal, Bennebroek en Vogelenzang.

17 november 2016

Algemene ledenvergadering van de VVB.

5 juli 2016

In de maanden mei en juni heeft het bestuur intensief overleg gevoerd met de NVD. Dat heeft ertoe geleid dat, met behulp van en op kosten van de NVD, de website volledig is vernieuwd en geprofessionaliseerd.

De VVB wil het ledenbestand uitbreiden. Daartoe is samen met de NVD een promotieplan opgesteld. De kosten van het promotieplan worden gedeeld met de NVD. Voor het deel van de VVB is subsidie aangevraagd bij de gemeente. In het kader van het promotieplan is een flyer ontworpen met op de ene kant informatie over de NVD en op de andere kant informatie over de VVB. De flyer is op donderdag 30 juni j.l. met behulp van het Bloemendaals Nieuwsblad gespreid over alle kerkdorpen van de gemeente.

Lex was door de gemeente uitgenodigd om te spreken op de, door de gemeente georganiseerde, avond over veiligheid op maandag 20 juni j.l. op het gemeentehuis van Bloemendaal. Dat bood hem de gelegenheid om de VVB voor te stellen aan de deelnemers en de flyer ten doop te houden.

Juni 2016  Flyer

In samenwerking met de gemeente Bloemendaal en de NVD het spreiden van leaflets over de gemeente Bloemendaal via het Bloemendaals Nieuwsblad.

18. 11 feb. 2016

Lex heeft ingesproken bij de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van de gemeente. De teamleiding van de Politie kennemer Kust was ter kennismaking met de commissie aanwezig. Lex heeft ingesproken over het onderwerp “Wijkagenten” met als conclusie dat de VVB van mening is dat de gemeente meer wijkagenten behoeft, zes in plaats van vier en dat de wijkagenten beter bereikbaar moeten zijn. Het bestuur van de VVB heeft in de wandelgangen nader kennisgemaakt met de betreffende teamleiding van de politie en er is afgesproken nader kennis met elkaar te maken.

Onderstaand de toespraak van Lex:

TOESPRAAK COMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN DD 11-02-2016

Voorzitter, dames en heren,

Voorop wil ik melden dat wij, als Vereniging Veilig Bloemendaal, buitengewoon veel waardering hebben voor de inzet van de politie en van de voor de veiligheid van de bewoners verantwoordelijke ambtenaren op het stadhuis. Wat ik hier vanavond te melden heb is dan ook uitsluitend constructief bedoeld.

Ik vraag hierbij uw aandacht voor de wijkagenten in onze gemeente:

– In zijn afscheidsinterview in De Telegraaf van 23 december jl. zei Gerard Bouman, de 1ste en sinds 1 feb. j.l . ex-Korpschef van de Nationale Politie, o.a. het volgende: “Ik zou graag willen investeren in wijkagenten. We mogen het contact in de wijk niet verliezen.”

– Wanneer u naar de website van politie.nl surft en dan kijkt bij het onderwerp “wijkagent” dan leest u o.a. het volgende. “ De minister van Veiligheid en Justitie wil meer wijkagenten aannemen om voor meer veiligheid te zorgen op lokaal niveau dus in wijk, dorp en stad.”

– Iedere zichzelf respecterende politicus – en dat zijn ze dus allemaal claimt voorstander te zijn van “meer blauw op straat”.

Hoe is nu de situatie voor wat betreft wijkagenten in de gemeente Bloemendaal?

De gemeente Bloemendaal bestaat uit 5 kernen en in oktober 2015 hadden wij nog 4 wijkagenten, waarvan er 1 op maandag en dinsdag niet werkt.

Op 3 november constateerden wij dat er een wijkagent weg was en dat we er nog maar 3 hadden.

Ik heb de raad daarover per mail geïnformeerd en uiteindelijk bleek dat er weliswaar nog maar 3 operationeel waren maar dat er weer een nieuwe in aantocht was, die dan ook teamleider zou worden en dan zou het team weer compleet zijn. Als u vandaag op internet kijkt bij politie.nl of bloemendaal.nl dan zult u daar maar 3 wijkagenten vinden.

Dankzij Paul Eichhorn, Hoofd afdeling Publiekszaken van de gemeente, weet ik, dat er inderdaad een nieuwe wijkagent operationeel is, die dan ook de teamleider is. De info op politie.nl en bloemendaal.nl is dus achterhaald.

We zijn nu eindelijk weer op volle sterkte en voldoen daarmee, naar ons is verteld, aan de nationale richtlijn, die er is, voor wat betreft het aantal wijkagenten per 1000 inwoners.

Maar, meneer de voorzitter, daar is de Vereniging Veilig Bloemendaal niet tevreden mee.

Wij zijn geen doorsnee gemeente in Nederland.

– Volgens de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad behoorde onze gemeente in 2014 tot de 20% van de gemeentes in Nederland met de hoogste criminaliteit per 1000 inwoners.

– In de in september 2015 ter beschikking gekomen Veiligheids Monitor staat vermeld dat in 2014 1 op de 5 inwoners van Bloemendaal slachtoffer is geworden van een vorm van criminaliteit.

– Het onlangs uitgekomen overzicht van geregistreerde misdrijven en incidenten over 2015 laat een explosieve stijging zien van “Incidenten”, zoals: Overlast door verwarde of overspannen personen – overlast van jeugd en drugsoverlast. Incidenten waarbij juist een wijkagent een belangrijke rol in kan spelen.

– De gemeente heeft 5 kernen, die relatief ver uit elkaar liggen. Daarom vinden wij dat de gemeente 5 wijkagenten en een teamleider behoeft, dus geen 4 maar 6 in totaal.

Als er wijkagenten zijn, dan is het prettig wanneer ze voor de inwoners telefonisch bereikbaar zijn.

Ik heb gisteren geprobeerd een wijkagent te bellen en heb het in de gemeentegids en op politie.nl opgegeven nummer 0900-8844 gebeld. In de gemeentegids staat er tussen haakjes bij dat het “lokaal tarief” van toepassing is.

Welnu, je hoort een bandje met een damesstem, die meldt dat het gesprek een starttarief heeft van 9,51 ct en 2,8 ct per minuut kost plus de gebruikelijke belkosten. Dan hoor je een bandje met een herenstem, die meldt dat je verbonden bent met het landelijk telefoonnummer politie en die je vervolgens vraagt met de politie van welke plaats je wilt spreken en of je de plaatsnaam maar duidelijk wil inspreken. Wanneer je dan “Bloemendaal” inspreekt, dan valt de telefoon stil, je hoort niets meer. Ik ben van nature een ongeduldig mens en heb de telefoon na 2 minuten neergelegd. Toen heb ik het nog een keer geprobeerd, kreeg hetzelfde verhaal en heb na 6 minuten de telefoon neergelegd. Ik was uiteindelijk ca. 50 ct armer en had niemand aan de lijn gehad.
Pas na die 50 ct is bij mij het dubbeltje gevallen. Bloemendaal heeft helemaal geen politie en ik had natuurlijk “Heemstede” moeten inspreken. Het kan allemaal natuurlijk een stuk eenvoudiger.

Ik mag hopen en neem aan, dat de wijkagenten beroepsmatig over een mobieltje beschikken. Namens de Vereniging Veilig Bloemendaal verzoek ik u te bewerkstelligen dat die paar wijkagenten, die we hebben per mobiel bereikbaar zijn en dat de telefoonnummers van die mobiels gepubliceerd worden in de Gemeentegids en op bloemendaal.nl

Kortom, meneer de voorzitter, de VVB pleit voor het inzetten van meer wijkagenten en pleit ervoor dat ze beter bereikbaar zijn.

Bedankt voor uw aandacht.

17.  9 feb. 2016
Cees en Lex hebben een kennismakingsgesprek gehad met Patrick van der Leelie, de directeur van de NVD. Het was een bijzonder prettig gesprek waarbij een eerste aanzet is gemaakt tot het komen van een intensieve samenwerking. Daarbij moet gedacht worden aan: het elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling van de criminaliteit in de gemeente, professionele begeleiding bij het vullen van onze website, het maken van een flyer, sponsoring, korting op de diensten van de NVD voor de leden en het participeren in het organiseren van een avond over veiligheid in de gemeente. De VVB heeft toegezegd een begroting te zullen maken voor de diverse activiteiten.

16. 8 feb. 2016
Cees en Lex hebben een bezoek gebracht aan de fractievergadering van het CDA. Naast een prettig kennismakingsgesprek hebben ze de CDA-fractie er op attent gemaakt dat op hun website geen aandacht wordt besteed aan het zorgen voor de veiligheid van de burgers.

15. 22 dec. 2015
Cees Gresnigt en Lex de Vries brengen een bezoek aan Marielys Roos-Andriesse, die fractievoorzitter is van Hart voor Bloemendaal. Marylies steunt de oprichting van de VVB van harte en meldt geen actuele informatie te krijgen over de ontwikkeling van de criminaliteit in Bloemendaal. Zij is het er helemaal mee eens dat het onderwerp “Veiligheid” meer aandacht moet krijgen in de politiek en zal vragen daarover in de gemeenteraad stellen. Beide partijen beloven elkaar op de hoogte te zullen houden van informatie over de ontwikkeling van de criminaliteit in de gemeente.

14. 17 dec. 2015
Lex de Vries heeft het bedrijf van Jorrit Mulder in Haarlem bezocht. Jorrit is o.a. een gecertificeerde specialist in het beoordelen van woningen op het gebied van veiligheid. Jorrit is bereid de VVB te sponsoren en de leden 10% korting aan te bieden op de tarieven die hij hanteert voor zijn beoordelingen.

13. 17 dec. 2015
Lex de Vries heeft bij 13 bewoners van de Burg. Bas Backerhof te Aerdenhout en van een paar woningen aan de Oosterduinweg te Aerdenhout, huis aan huis, de ledenwervingsbrief aangeboden.

12. 7 dec. 2015
Cees Gresnigt en Lex de Vries zijn te gast geweest op de fractievergadering van Groen Links op het gemeentehuis. Ze leggen de fractie uit wat de VVB is en in de toekomst van plan is te gaan doen. Ze maken de fractie er op attent dat noch op de website van de fractie, noch op de landelijke website van Groen Links aandacht wordt geschonken aan de veiligheid van burgers. Ze maken de fractie er ook op attent dat in de Veiligheidsmonitor 2014, waarvan de resultaten recent zijn gepubliceerd, op pag. 63, de laatste pagina van het rapport, in de laatste alinea wordt gemeld dat, in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquete, een op de vijf inwoners van Bloemendaal slachtoffer geworden is van een delict. Daar was de fractie verbaasd over. De fractie heeft toegezegd meer aandacht aan veiligheid te zullen gaan besteden en daar meer vragen over in de gemeenteraad en de commissie Bestuur en Middelen te zullen gaan stellen.

11. 5 dec. 2015

Lex de Vries heeft een telefoongesprek gehad met Peter Boeijink, raadslid van de VVD-fractie in de gemeenteraad en lid van de commissie Bestuur en Middelen, waar de veiligheid in de gemeente onder valt. Lex vraagt hem meer aandacht te geven aan het onderwerp Veiligheid en daar meer vragen over te stellen in de gemeenteraad en de commissie B&M. Dat wordt door Peter toegezegd.

10. 10 nov. 2015

Cees Gresnigt en Lex de Vries hebben op het gemeentehuis kennis gemaakt met Paul Eichhorn, Hoofd Orde en Veiligheid van de gemeente, zijn assistente Kathelijn Veltwijk en Danny Deckers, al 23 jaar wijkagent in de gemeente. Paul meldt dat het gemeentebestuur buitengewoon gelukkig is met het initiatief om de vereniging op te richten en meldt dat het gemeentebestuur en hij gaarne bereid zijn de vereniging te helpen waar dat kan. Zij onderschrijven de opvatting van de VVB dat de politie steun van de burgers nodig heeft om ervoor te zorgen dat de gemeente veilig blijft. Paul meldt dat hij actueel op de hoogte is van de stand van zaken voor wat betreft de criminaliteit. Hij is ook bereid om die informatie met de VVB te delen, maar heeft daar de toestemming van de Burgemeester voor nodig. Hij zal daarop terugkomen. Op de vraag van zijde van de VVB of het mogelijk zou zijn om in 2016 in het stadhuis een avond over veiligheid te kunnen organiseren voor de inwoners van Bloemendaal reageert Paul zeer positief en biedt aan om daaraan van harte te willen meewerken.

09. 3 nov. 2015
Op 3 november hebben de heren De Vries en Gresnigt van de VVB
een interview gehad over de oprichting van de VVB met Margot
Klompmaker, een journaliste van het Haarlems Dagblad. Dat
resulteerde in een artikel in het Haarlems Dagblad op 4 november
onder de kop: AERDENHOUT IS CRIMINELEN ZAT.

08 3 nov. 2015

Op 3 november jl. werd een mail gestuurd aan alle fractievoorzitters met de volgende vragen:

– Is het u bekend dat onlangs het aantal wijkagenten in de Gemeente
Bloemendaal is teruggebracht van 4 naar 3?

– Indien u daarvan afwist is, dan vragen wij ons af of die beslissing onderwerp van discussie is geweest in de gemeenteraad of de commissie Bestuur en Middelen?

– Is uw fractie het met de beslissing eens om het aantal wijkagenten te verminderen?

– Vindt u dat de veiligheid van de bewoners van de gemeente Bloemendaal voldoende aandacht krijgt van de gemeenteraad? Op 8 november was van drie fracties een antwoord ontvangen, de VVD, het CDA en Hart van Bloemendaal, van de andere fracties was nog geen reactie ontvangen.

Uit de ontvangen reacties is gebleken dat de verschillende politieke partijen van mening zijn nu de politie genationaliseerd is, ze weinig of geen invloed uit kunnen oefenen op de inzet van de politie in de gemeente. Ze worden een twee a drie keer per jaar geïnformeerd over de veiligheid de gemeente en kennen het niveau van de veiligheid in de gemeente niet of nauwelijks. De VVD meldde te hebben uitgezocht dat het team van de drie wijkagenten zou worden aangevuld met een vierde wijkagent, die dan ook de teamleider zou worden. Alle fracties daarover per mail geïnformeerd.

07 26 oct. 2015
In de week beginnende 26 oktober 2015 zijn er brieven met informatie over de VVB verstuurd naar De Hoofdcommissaris van de politie regio Noord Nederland, De (interim) burgemeester van de gemeente Bloemendaal, de leiding van politiedistrict C, de leiding van het team C3 (Kennemerkust), alle politieke partijen in de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal, de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal en de NVD. Naar aanleiding daarvan vroeg mevr. Roos van partij Hart voor Bloemendaal tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 oktober jl. om de brief op de agenda te plaatsen. Na een korte discussie werd besloten dat niet te doen en af te wachten tot de VVB het initiatief zou nemen zoals toegezegd in de brief

06 Briefpapier met een logo en de toevoeging “Voel je veilig”

05 Facebookpagina

04 22 juni 2015

WhatsApp groep gemaakt de beheerder is Cees Gresnigt.

03 Bankrekening geopend met nummer NL31ABNA0594946204

02 Website www.verenigingveiligbloemendaal.nl

01 15 mei 2015

De VVB is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd op 15-05-2015 onder nummer 63336545

5 juli 2016

In de maanden mei en juni heeft het bestuur intensief overleg gevoerd met de NVD. Dat heeft ertoe geleid dat, met behulp van en op kosten van de NVD, de website volledig is vernieuwd en geprofessionaliseerd.

De VVB wil het ledenbestand uitbreiden. Daartoe is samen met de NVD een promotieplan opgesteld. De kosten van het promotieplan worden gedeeld met de NVD. Voor het deel van de VVB is subsidie aangevraagd bij de gemeente. In het kader van het promotieplan is een flyer ontworpen met op de ene kant informatie over de NVD en op de andere kant informatie over de VVB. De flyer is op donderdag 30 juni j.l. met behulp van het Bloemendaals Nieuwsblad gespreid over alle kerkdorpen van de gemeente.

Lex was door de gemeente uitgenodigd om te spreken op de, door de gemeente georganiseerde, avond over veiligheid op maandag 20 juni j.l. op het gemeentehuis van Bloemendaal. Dat bood hem de gelegenheid om de VVB voor te stellen aan de deelnemers en de flyer ten doop te houden.

Juni 2016  Flyer

In samenwerking met de gemeente Bloemendaal en de NVD het spreiden van leaflets over de gemeente Bloemendaal via het Bloemendaals Nieuwsblad.

18. 11 feb. 2016

Lex heeft ingesproken bij de vergadering van de Commissie Bestuur & Middelen van de gemeente. De teamleiding van de Politie kennemer Kust was ter kennismaking met de commissie aanwezig. Lex heeft ingesproken over het onderwerp “Wijkagenten” met als conclusie dat de VVB van mening is dat de gemeente meer wijkagenten behoeft, zes in plaats van vier en dat de wijkagenten beter bereikbaar moeten zijn. Het bestuur van de VVB heeft in de wandelgangen nader kennisgemaakt met de betreffende teamleiding van de politie en er is afgesproken nader kennis met elkaar te maken.

Onderstaand de toespraak van Lex:

TOESPRAAK COMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN DD 11-02-2016

Voorzitter, dames en heren,

Voorop wil ik melden dat wij, als Vereniging Veilig Bloemendaal, buitengewoon veel waardering hebben voor de inzet van de politie en van de voor de veiligheid van de bewoners verantwoordelijke ambtenaren op het stadhuis. Wat ik hier vanavond te melden heb is dan ook uitsluitend constructief bedoeld.

Ik vraag hierbij uw aandacht voor de wijkagenten in onze gemeente:

– In zijn afscheidsinterview in De Telegraaf van 23 december jl. zei Gerard Bouman, de 1ste en sinds 1 feb. j.l . ex-Korpschef van de Nationale Politie, o.a. het volgende: “Ik zou graag willen investeren in wijkagenten. We mogen het contact in de wijk niet verliezen.”

– Wanneer u naar de website van politie.nl surft en dan kijkt bij het onderwerp “wijkagent” dan leest u o.a. het volgende. “ De minister van Veiligheid en Justitie wil meer wijkagenten aannemen om voor meer veiligheid te zorgen op lokaal niveau dus in wijk, dorp en stad.”

– Iedere zichzelf respecterende politicus – en dat zijn ze dus allemaal claimt voorstander te zijn van “meer blauw op straat”.

Hoe is nu de situatie voor wat betreft wijkagenten in de gemeente Bloemendaal?

De gemeente Bloemendaal bestaat uit 5 kernen en in oktober 2015 hadden wij nog 4 wijkagenten, waarvan er 1 op maandag en dinsdag niet werkt.

Op 3 november constateerden wij dat er een wijkagent weg was en dat we er nog maar 3 hadden.

Ik heb de raad daarover per mail geïnformeerd en uiteindelijk bleek dat er weliswaar nog maar 3 operationeel waren maar dat er weer een nieuwe in aantocht was, die dan ook teamleider zou worden en dan zou het team weer compleet zijn. Als u vandaag op internet kijkt bij politie.nl of bloemendaal.nl dan zult u daar maar 3 wijkagenten vinden.

Dankzij Paul Eichhorn, Hoofd afdeling Publiekszaken van de gemeente, weet ik, dat er inderdaad een nieuwe wijkagent operationeel is, die dan ook de teamleider is. De info op politie.nl en bloemendaal.nl is dus achterhaald.

We zijn nu eindelijk weer op volle sterkte en voldoen daarmee, naar ons is verteld, aan de nationale richtlijn, die er is, voor wat betreft het aantal wijkagenten per 1000 inwoners.

Maar, meneer de voorzitter, daar is de Vereniging Veilig Bloemendaal niet tevreden mee.

Wij zijn geen doorsnee gemeente in Nederland.

– Volgens de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad behoorde onze gemeente in 2014 tot de 20% van de gemeentes in Nederland met de hoogste criminaliteit per 1000 inwoners.

– In de in september 2015 ter beschikking gekomen Veiligheids Monitor staat vermeld dat in 2014 1 op de 5 inwoners van Bloemendaal slachtoffer is geworden van een vorm van criminaliteit.

– Het onlangs uitgekomen overzicht van geregistreerde misdrijven en incidenten over 2015 laat een explosieve stijging zien van “Incidenten”, zoals: Overlast door verwarde of overspannen personen – overlast van jeugd en drugsoverlast. Incidenten waarbij juist een wijkagent een belangrijke rol in kan spelen.

– De gemeente heeft 5 kernen, die relatief ver uit elkaar liggen. Daarom vinden wij dat de gemeente 5 wijkagenten en een teamleider behoeft, dus geen 4 maar 6 in totaal.

Als er wijkagenten zijn, dan is het prettig wanneer ze voor de inwoners telefonisch bereikbaar zijn.

Ik heb gisteren geprobeerd een wijkagent te bellen en heb het in de gemeentegids en op politie.nl opgegeven nummer 0900-8844 gebeld. In de gemeentegids staat er tussen haakjes bij dat het “lokaal tarief” van toepassing is.

Welnu, je hoort een bandje met een damesstem, die meldt dat het gesprek een starttarief heeft van 9,51 ct en 2,8 ct per minuut kost plus de gebruikelijke belkosten. Dan hoor je een bandje met een herenstem, die meldt dat je verbonden bent met het landelijk telefoonnummer politie en die je vervolgens vraagt met de politie van welke plaats je wilt spreken en of je de plaatsnaam maar duidelijk wil inspreken. Wanneer je dan “Bloemendaal” inspreekt, dan valt de telefoon stil, je hoort niets meer. Ik ben van nature een ongeduldig mens en heb de telefoon na 2 minuten neergelegd. Toen heb ik het nog een keer geprobeerd, kreeg hetzelfde verhaal en heb na 6 minuten de telefoon neergelegd. Ik was uiteindelijk ca. 50 ct armer en had niemand aan de lijn gehad.
Pas na die 50 ct is bij mij het dubbeltje gevallen. Bloemendaal heeft helemaal geen politie en ik had natuurlijk “Heemstede” moeten inspreken. Het kan allemaal natuurlijk een stuk eenvoudiger.

Ik mag hopen en neem aan, dat de wijkagenten beroepsmatig over een mobieltje beschikken. Namens de Vereniging Veilig Bloemendaal verzoek ik u te bewerkstelligen dat die paar wijkagenten, die we hebben per mobiel bereikbaar zijn en dat de telefoonnummers van die mobiels gepubliceerd worden in de Gemeentegids en op bloemendaal.nl

Kortom, meneer de voorzitter, de VVB pleit voor het inzetten van meer wijkagenten en pleit ervoor dat ze beter bereikbaar zijn.

Bedankt voor uw aandacht.

17.  9 feb. 2016
Cees en Lex hebben een kennismakingsgesprek gehad met Patrick van der Leelie, de directeur van de NVD. Het was een bijzonder prettig gesprek waarbij een eerste aanzet is gemaakt tot het komen van een intensieve samenwerking. Daarbij moet gedacht worden aan: het elkaar op de hoogte houden van de ontwikkeling van de criminaliteit in de gemeente, professionele begeleiding bij het vullen van onze website, het maken van een flyer, sponsoring, korting op de diensten van de NVD voor de leden en het participeren in het organiseren van een avond over veiligheid in de gemeente. De VVB heeft toegezegd een begroting te zullen maken voor de diverse activiteiten.

16. 8 feb. 2016
Cees en Lex hebben een bezoek gebracht aan de fractievergadering van het CDA. Naast een prettig kennismakingsgesprek hebben ze de CDA-fractie er op attent gemaakt dat op hun website geen aandacht wordt besteed aan het zorgen voor de veiligheid van de burgers.

15. 22 dec. 2015
Cees Gresnigt en Lex de Vries brengen een bezoek aan Marielys Roos-Andriesse, die fractievoorzitter is van Hart voor Bloemendaal. Marylies steunt de oprichting van de VVB van harte en meldt geen actuele informatie te krijgen over de ontwikkeling van de criminaliteit in Bloemendaal. Zij is het er helemaal mee eens dat het onderwerp “Veiligheid” meer aandacht moet krijgen in de politiek en zal vragen daarover in de gemeenteraad stellen. Beide partijen beloven elkaar op de hoogte te zullen houden van informatie over de ontwikkeling van de criminaliteit in de gemeente.

14. 17 dec. 2015
Lex de Vries heeft het bedrijf van Jorrit Mulder in Haarlem bezocht. Jorrit is o.a. een gecertificeerde specialist in het beoordelen van woningen op het gebied van veiligheid. Jorrit is bereid de VVB te sponsoren en de leden 10% korting aan te bieden op de tarieven die hij hanteert voor zijn beoordelingen.

13. 17 dec. 2015
Lex de Vries heeft bij 13 bewoners van de Burg. Bas Backerhof te Aerdenhout en van een paar woningen aan de Oosterduinweg te Aerdenhout, huis aan huis, de ledenwervingsbrief aangeboden.

12. 7 dec. 2015
Cees Gresnigt en Lex de Vries zijn te gast geweest op de fractievergadering van Groen Links op het gemeentehuis. Ze leggen de fractie uit wat de VVB is en in de toekomst van plan is te gaan doen. Ze maken de fractie er op attent dat noch op de website van de fractie, noch op de landelijke website van Groen Links aandacht wordt geschonken aan de veiligheid van burgers. Ze maken de fractie er ook op attent dat in de Veiligheidsmonitor 2014, waarvan de resultaten recent zijn gepubliceerd, op pag. 63, de laatste pagina van het rapport, in de laatste alinea wordt gemeld dat, in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquete, een op de vijf inwoners van Bloemendaal slachtoffer geworden is van een delict. Daar was de fractie verbaasd over. De fractie heeft toegezegd meer aandacht aan veiligheid te zullen gaan besteden en daar meer vragen over in de gemeenteraad en de commissie Bestuur en Middelen te zullen gaan stellen.

11. 5 dec. 2015

Lex de Vries heeft een telefoongesprek gehad met Peter Boeijink, raadslid van de VVD-fractie in de gemeenteraad en lid van de commissie Bestuur en Middelen, waar de veiligheid in de gemeente onder valt. Lex vraagt hem meer aandacht te geven aan het onderwerp Veiligheid en daar meer vragen over te stellen in de gemeenteraad en de commissie B&M. Dat wordt door Peter toegezegd.

10. 10 nov. 2015

Cees Gresnigt en Lex de Vries hebben op het gemeentehuis kennis gemaakt met Paul Eichhorn, Hoofd Orde en Veiligheid van de gemeente, zijn assistente Kathelijn Veltwijk en Danny Deckers, al 23 jaar wijkagent in de gemeente. Paul meldt dat het gemeentebestuur buitengewoon gelukkig is met het initiatief om de vereniging op te richten en meldt dat het gemeentebestuur en hij gaarne bereid zijn de vereniging te helpen waar dat kan. Zij onderschrijven de opvatting van de VVB dat de politie steun van de burgers nodig heeft om ervoor te zorgen dat de gemeente veilig blijft. Paul meldt dat hij actueel op de hoogte is van de stand van zaken voor wat betreft de criminaliteit. Hij is ook bereid om die informatie met de VVB te delen, maar heeft daar de toestemming van de Burgemeester voor nodig. Hij zal daarop terugkomen. Op de vraag van zijde van de VVB of het mogelijk zou zijn om in 2016 in het stadhuis een avond over veiligheid te kunnen organiseren voor de inwoners van Bloemendaal reageert Paul zeer positief en biedt aan om daaraan van harte te willen meewerken.

09. 3 nov. 2015
Op 3 november hebben de heren De Vries en Gresnigt van de VVB
een interview gehad over de oprichting van de VVB met Margot
Klompmaker, een journaliste van het Haarlems Dagblad. Dat
resulteerde in een artikel in het Haarlems Dagblad op 4 november
onder de kop: AERDENHOUT IS CRIMINELEN ZAT.

08 3 nov. 2015

Op 3 november jl. werd een mail gestuurd aan alle fractievoorzitters met de volgende vragen:

– Is het u bekend dat onlangs het aantal wijkagenten in de Gemeente
Bloemendaal is teruggebracht van 4 naar 3?

– Indien u daarvan afwist is, dan vragen wij ons af of die beslissing onderwerp van discussie is geweest in de gemeenteraad of de commissie Bestuur en Middelen?

– Is uw fractie het met de beslissing eens om het aantal wijkagenten te verminderen?

– Vindt u dat de veiligheid van de bewoners van de gemeente Bloemendaal voldoende aandacht krijgt van de gemeenteraad? Op 8 november was van drie fracties een antwoord ontvangen, de VVD, het CDA en Hart van Bloemendaal, van de andere fracties was nog geen reactie ontvangen.

Uit de ontvangen reacties is gebleken dat de verschillende politieke partijen van mening zijn nu de politie genationaliseerd is, ze weinig of geen invloed uit kunnen oefenen op de inzet van de politie in de gemeente. Ze worden een twee a drie keer per jaar geïnformeerd over de veiligheid de gemeente en kennen het niveau van de veiligheid in de gemeente niet of nauwelijks. De VVD meldde te hebben uitgezocht dat het team van de drie wijkagenten zou worden aangevuld met een vierde wijkagent, die dan ook de teamleider zou worden. Alle fracties daarover per mail geïnformeerd.

07 26 oct. 2015
In de week beginnende 26 oktober 2015 zijn er brieven met informatie over de VVB verstuurd naar De Hoofdcommissaris van de politie regio Noord Nederland, De (interim) burgemeester van de gemeente Bloemendaal, de leiding van politiedistrict C, de leiding van het team C3 (Kennemerkust), alle politieke partijen in de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal, de gemeenteraad van de gemeente Bloemendaal en de NVD. Naar aanleiding daarvan vroeg mevr. Roos van partij Hart voor Bloemendaal tijdens de gemeenteraadsvergadering op 28 oktober jl. om de brief op de agenda te plaatsen. Na een korte discussie werd besloten dat niet te doen en af te wachten tot de VVB het initiatief zou nemen zoals toegezegd in de brief

06 Briefpapier met een logo en de toevoeging “Voel je veilig”

05 Facebookpagina

04 22 juni 2015

WhatsApp groep gemaakt de beheerder is Cees Gresnigt.

03 Bankrekening geopend met nummer NL31ABNA0594946204

02 Website www.verenigingveiligbloemendaal.nl

01 15 mei 2015

De VVB is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd op 15-05-2015 onder nummer 63336545