Bloemendaal Gemeentehuis

VOEL JE VEILIG!

Inleiding

De VVB is opgericht op 15 mei 2015 door Lex de Vries en Cees Gresnigt.

Tot oprichting van de vereniging werd besloten door een aantal bewoners van de Burg. Peereboom Vollerlaan, de Burg. Imminkhof en de Oosterduinweg te Aerdenhout, op een bijeenkomst op 7 mei 2015, naar aanleiding van het grote aantal inbraken in auto’s in de betreffende straten.

De deelnemers aan de bijeenkomst maakten zich zorgen over het niveau van de veiligheid in Nederland in het algemeen en in de gemeente Bloemendaal in het bijzonder. 

DOEL VAN DE VERENIGING

De VVB ziet toe op het niveau van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Bloemendaal en tracht dat niveau te verhogen.

UITGANGSPUNT

Voor het meten van het niveau van de veiligheid hanteert de VVB de AD  (Algemeen Dagblad) Misdaadmeter. De laatste gegevens zijn die van 2014 die door de VVB als startpunt voor de gemeente Bloemendaal worden gehanteerd. Zie de bijlage.

Op de ranglijst van de AD Misdaadmeter, die de 393 gemeentes in Nederland rangschikt naar mate van criminaliteit  staat de Gemeente Bloemendaal, met een score van 19,21 op de 68e plaats.

MIDDELEN OM HET DOEL VAN DE VVB TE REALISEREN

De VVB wil het niveau van de veiligheid in de Gemeente Bloemendaal verhogen door:

 1. het informeren van de leden over methoden en middelen die het niveau van hun veiligheid en de veiligheid van hun omgeving verhogen;
 2. het informeren van de leden over de ontwikkeling van de criminaliteit in Nederland en de gemeente Bloemendaal;
 3. het verschaffen van communicatiemiddelen tussen de leden inzake veiligheid zoals een groepsWhatsApp, een Facebook pagina en een website;
 4. structureel te overleggen met de locale overheid, locale politieke partijen, de politie en veiligheidsdiensten inzake de ontwikkeling van de veiligheid van de inwoners van de gemeente Bloemendaal en het verhogen van het niveau van die veiligheid;
 5. het voor de inwoners van Bloemendaal jaarlijks organiseren van een bijeenkomst inzake het niveau van de veiligheid in de Gemeente:
 6. het uitgeven van een folder inzake veiligheid;
 7. het (laten) geven van slachtofferhulp aan de leden, indien gewenst, wanneer een lid slachtoffer is geworden van een misdaad.

INKOMSTEN VAN DE VVB

De vereniging financiert haar activiteiten middels:

 1. het heffen van contributie bij de leden;
 2. het verkrijgen van subsidies;
 3. het verkrijgen van giften;
 4. het verkrijgen van sponsor/reclame gelden.